• Nguyên tắc xây dựng mô hình đào tạo nghề

  Dạy nghề cho thanh niên nói chung, dạy nghề cho thanh niên miền núi nói riêng là vấn đề của cả xã hội hiện nay. Xây dựng một mô hình dạy nghề với những nguyên tắc phù hợp là vấn đề hết sức nan giải đối với các cấp, các ngành tại các địa phương trên cả nước. Bài báo trình bày các nguyên tắc xây dựng mô hình dạy nghề thổ cẩm được thực hiện bởi Trung tâm Dạy nghề Thanh...

   7 p caodangnghe 10/09/2014 21 0

 • Tham luận Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với...

  Tham luận Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của DN ở TTDN huyện Định Quán trình bày về cơ sở để lựa chọn mơ hình đào tạo nghề LĐNT gắn với nhu cầu thực tế DN, các mô hình đào tạo nghề LĐNT gắn với nhu cầu thực tế của DN ở TTDN huyện Định Quán và một số nhận xét đánh giá và kinh nghiệm bước đầu.

   15 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Báo cáo - Phần 2: Một số mô hình dạy học

  Báo cáo - Phần 2: Một số mô hình dạy học dưới đây trình bày ý nghĩa của mô hình dạy học, một số đặc điểm của mô hình dạy học hiện đại, ý nghĩa riêng của mô hình dạy học hiện đại và một số mô hình dạy học.

   35 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Báo cáo: Mô hình dạy học giải quyết tình huống có vấn đề...

  Báo cáo: Mô hình dạy học giải quyết tình huống có vấn đề trình bày về mục tiêu mô hình dạy học, cơ sở lý luận dạy học, các dạng dạy học, hình thức tổ chức hoạt động. Mời tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Báo cáo Mô hình dạy học - GV: TS. Lưu Đức Tiến

  Báo cáo Mô hình dạy học dưới đây trình bày về khái niệm PPDH tích cực, những đặc trưng của PPDH tích cực, đặc điểm của PPDH tích cực, các biện pháp nâng cao tính tích cực của học sinh, điều kiện áp dụng phương pháp dạy học tích cực hoá người học.

   20 p caodangnghe 10/09/2014 21 0

 • Báo cáo - Phần 3: Các mô hình dạy học hiện đại

  Báo cáo - Phần 3: Các mô hình dạy học hiện đại trình bày về việc trọng tâm nội dung học viên phải biết để đạt được kết quả đào tạo mong muốn, giúp học viên khắc sâu thêm tri thức phải biết, giúp học viên mở rộng tri thức.

   15 p caodangnghe 10/09/2014 24 0

 • Báo cáo: Hướng dẫn học viên tự học

  Cùng tham khảo Báo cáo: Hướng dẫn học viên tự học dưới đây giúp các bạn biết thêm về đặc điểm, các hoạt động của giáo viên, hoạt động của học viên, ưu và nhược điểm của qúa trình tự học.

   9 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Báo cáo - Phần 1: Hoạt động dạy học

  Báo cáo - Phần 1: Hoạt động dạy học trình bày các kiến thức về khái niệm hoạt động dạy học, chức năng giao tiếp, công cụ giao tiếp, chức năng của giao tiếp, các thành phần nhận thức chủ yếu cần có ở người dạy.

   16 p caodangnghe 10/09/2014 21 0

 • Thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn

  Thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn trình bày về các mô hình dạy nghề vùng chuyên canh chuyên con, các làng nghề. Mời các bạn đón đọc.

   3 p caodangnghe 10/09/2014 23 0

 • Mô hình dạy học

  Mô hình dạy học trình bày quá trình dạy học dưới góc độ lý thuyết hoạt động, nghiên cứu về hoạt động dạy học, giao tiếp và việc tổ chức hoạt động dạy - học. Mời các bạn đón đọc.

   6 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Mô hình dạy học giải quyết tình huống có vấn đề

  Mô hình dạy học giải quyết tình huống có vấn đề là phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tạo ra tình huống có vấn đề, điều khiển người học phát hiện vấn đề, tự giác, tích cực hoạt động giải quyết tình huống, thông qua đó lĩnh hội tri thức, phát triển kỹ năng và đạt được các mục đích dạy học khác.

   4 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Dạy học khám phá

  Dạy học khám phá giúp người tham khảo hiểu bản chất dạy học khám phá và những tích cực của PPDH này, xác định vai trò hoạt động của giáo viên và học sinh trong dạy học khám phá, vận dụng dạy học khám phá trong một số bài giảng cụ thể trong chương trình sinh học.

   4 p caodangnghe 10/09/2014 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật