• Bài giảng Phương tiện dạy học

  Bài giảng Phương tiện dạy học dưới đây gồm 4 bài trình bày về: Máy tính và chương trình đa phương tiện, đại cương về phương tiện dạy học, phương tiện nhìn, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 21/10/2014 33 2

 • Giáo trình Thiết kế mô phỏng

  Giáo trình Thiết kế mô phỏng trình bày về phần mềm Pro/II, các khái niệm cơ bản về chưng cất, lý thuyết nhiệt động học, mô hình nhiệt động, các thao tác thường dùng trong mô phỏng Pro/II, bài tập áp dụng.

   104 p caodangnghe 15/09/2014 23 0

 • Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học

  Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học với 5 bài trình bày về đại cương phương tiện dạy học, phương tiện nghe, phương tiện nhìn, phương tiện chiếu rọi, ứng dụng đa phương tiện trong dạy học. Mời các bạn tham khảo.

   24 p caodangnghe 15/09/2014 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật