• Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn...

  Mời các bạn cùng tham khảo Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp - ĐH Công nghiệp Hà Nội trình bày về bài tập về nghiệp vụ, bảng chứng từ ghi sổ, lập bảng cân đối tài khoản, hướng dẫn lập tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   118 p caodangnghe 15/10/2014 39 0

 • Bài thuyết trình: Hình thức kế toán nhật ký chung

  Đối với những người làm công tác kế toán thì việc nắm vững các kiến thức về mỗi loại hình kế toán là một yêu cầu cơ bản khi làm việc. Để giúp cho mọi người hiểu sâu thêm về một trong các hình thức kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức kế toán nhật ký chung để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p caodangnghe 15/10/2014 38 0

 • Hệ thống tài khoản kế toán

  Hệ thống tài khoản kế toán dưới đây giới thiệu đến người tham khảo nội dung kết cấu, các phương pháp ghi chép tài khoản kế toán, các loại tài khoản kế toán, chỉ số các tài khoản kế toán.

   757 p caodangnghe 15/10/2014 38 0

 • Bài tập thực hành Kế toán hành chính sự nghiệp

  Dưới đây là Bài tập thực hành Kế toán hành chính sự nghiệp trình bày các bài tập về nghiệp vụ tài chính phát sinh, chứng từ ghi sổ, hướng dẫn ghi sổ chi phí trả trước. Mời các bạn tham khảo.

   119 p caodangnghe 15/10/2014 39 0

 • Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế...

  Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trang bị các kiến thức về: Hệ thống tài khoản kế toán là gì, phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ, trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.

   49 p caodangnghe 14/10/2014 26 0

 • Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép -...

  Nội dung Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép trình bày về tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 14/10/2014 24 0

 • Đề tài 4: Sổ kế toán, liên hệ với sổ kế toán tổng hợp...

  Đề tài 4: Sổ kế toán, liên hệ với sổ kế toán tổng hợp của hình thức chứng từ ghi sổ trình bày về những yêu cầu về mặt lý luận, nội dung yêu cầu đối với sổ kế toán, đặc trưng hình thức chứng từ ghi sổ.

   11 p caodangnghe 14/10/2014 25 0

 • Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp...

  Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp trình bày các kiến thức về vị trí của vật liệu- công cụ - dụng cụ đối với quá trình xây lắp, đặc điểm - yêu cầu quản lý nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp.

   4 p caodangnghe 14/10/2014 26 0

 • Giáo trình Hệ thống tài khoản các tổ chức tín dụng

  Hãy tham khảo Giáo trình Hệ thống tài khoản các tổ chức tín dụng trình bày về 8 loại hạch toán tài khoản: Tài khoản ngoài bản cân đối kế toán, chi phí, thu nhập, vồn chủ sỡ hữu, hoạt động thanh toán, các khoản phải trả, tài sản cố định và tài sản có khác.

   176 p caodangnghe 14/10/2014 27 0

 • Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản...

  Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp trình bày về đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp.

   2 p caodangnghe 14/10/2014 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật