• Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các...

  Mời các bạn cùng tham khảo Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các thước đo chi phí huy động vốn - ThS. Đặng Thị Ngọc Lan trình bày về Chi phí bình quân gia quyền theo phương pháp nguyên giá, chi phí huy động vốn biên, chi phí dự kiến bình quân gia quyền.

   6 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ...

  Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 2 với mục đích đưa ra những hướng dẫn chung, các tổ chức có thể điều chình cho phù hợp với nhu cầu tổ chức phù hợp với tính chất chi phí.

   203 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn...

  Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn thực hiện trình bày về các hệ thống giáo dục đào tạo nghề, các hệ thống tài chính, tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 15/10/2018 24 0

 • Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ...

  Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 1 giới thiệu cơ sở của hệ thống GDĐT nghề ở nhiều quốc gia khác nhau, nghiên cứu tình huống và dẫn chứng điển hình tốt về hệ thống quản lý tài chính và các loại hình sản phẩm, dịch vụ GDĐT nghề khác nhau.

   256 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật