• Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thu học phí

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thu học phí trình bày về chức năng và nhiệm vụ phòng ban, cách tạo biểu đồ Use Case, đặc tả các ca sử dụng và các mô hình lớp, biểu đồ thành phần triển khai, phát sinh mã trình.

   32 p caodangnghe 14/10/2018 25 0

 • Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006

  Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Với 5 phần trình bày về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài chính.

   59 p caodangnghe 14/10/2018 25 0

 • Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ

  Hãy tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ dưới đây trình bày về khái niệm hình thức kế toán, đặc trưng và các loại sổ của hình thức nhật ký - chứng từ, trình tự ghi sổ.

   17 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật