• Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008

  Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010.

   17 p caodangnghe 15/10/2018 28 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính kết cấu gồm 10 chương. Nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán tài chính trong DN, kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn phải thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn tham khảo.

   42 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Quản trị rủi ro tài chính

  Dưới đây là tài liệu về Quản trị rủi ro tài chính trình bày về các công cụ phát sinh tài chính, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam, nguyên nhân hạn chế mức độ phát triển thị công cụ trường tài chính,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.

   33 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Thông tư 159/2010/TT-BTC năm 2010

  Thông tư 159/2010/TT-BTC năm 2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

   10 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Phần mềm quản lý học phí trường Đại học, Cao đẳng, Trung...

  Phần mềm quản lý học phí trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp - Dạy nghề trình bày các nội dung chính về: Giao diện chức năng, quản lý thông tin các khoản học phí và các khoản thu khác, quản lý thông tin khóa học và lớp học, quản lý thông tin sinh viên, quản lý thông tin học phí học sinh, quản lý thông tin khoản thu khác của sinh viên.

   7 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp...

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trình bày nội dung về vấn đề tài trợ cho đầu tư, toàn bộ các nguồn tài trợ khác nhau hiện có tại Việt Nam.

   8 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật