• Vai trò của kiểm toán hoạt động trong việc ngăn ngừa lãng...

  Vai trò của kiểm toán hoạt động trong việc ngăn ngừa lãng phí nguồn lực tại các doanh nghiệp nhà nước giúp cho công tác quản lý đạt mục tiêu hiệu quả và an toàn, kiểm toán hoạt động còn có vai trò rất lớn trong ngăn ngừa, hạn chế lãng phí trong quản lý dử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

   5 p caodangnghe 14/10/2018 21 0

 • Đồ án môn học: Tìm hiểu về hệ thống báo cáo tài chính...

  Đồ án môn học: Tìm hiểu về hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán ở Việt Nam nghiên cứu gồm 2 phần: Lý luận chung về hệ thống báo cáo tài chính, thực trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống BCTC.

   20 p caodangnghe 14/10/2018 21 0

 • Bài giảng 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng 2: Báo cáo tài chính trình bày nội dung về báo cáo tài chính doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động tài trợ, cấu trúc báo cáo chuyển lưu tiền tệ, phân tích tài chính,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   70 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

 • Đề cương môn học: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất -...

  Môn Quản lý tài chính và cơ sở vật chất – thiết bị trong Giáo dục đào tạo là môn học trong chương trình đào tạo cao học chuyên ngành quản lý giáo dục, đây là môn học mang tính nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý đối với những cán bộ làm công tác quản lý trong các trường học và các cơ sở đào tạo, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về công tác quản lý tài chính...

   5 p caodangnghe 14/10/2018 21 0

 • Công tác phân tích báo cáo tài chính

  Công tác phân tích báo cáo tài chính trình bày nội dung về sử dụng phân tích chiều dọc chiều ngang trong phân tích báo cáo tài chính, sử dụng các tỷ suất trong phân tích báo cáo tài chính, sử dụng kỹ năng phân tích chiều dọc chiều ngang và sử dụng các tỷ suất trong phân tích báo cáo tài chính.

   28 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là tài liệu cung cấp những thông tin quan trọng cho chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, người mua, người bán, các cơ quan quản lý, cơ quan thuế... Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên những giác độ và phạm vi khác nhau.

   20 p caodangnghe 14/10/2018 24 0

 • Báo cáo kiểm toán: Các báo cáo tài chính hợp nhất của ngân...

  Báo cáo kiểm toán: Các báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trình bày nội dung về bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lợi nhuận để lại hợp nhất, báo cáo chuyển lưu tiền tệ hợp nhất,... Mời các bạn tham khảo.

   33 p caodangnghe 14/10/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật