• Thông tư số 99/2018/TT-BTC

  Thông tư số 99/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, căn cứ vào Luật Kế toán ngày 201 tháng 11 năm 2015.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Mô tả công việc nhân viên Kế toán thuế

  Mô tả công việc nhân viên Kế toán thuế dưới đây trình bày về các trách nhiệm của người kế toán thuế, quyền hạn, tiêu chuẩn yêu cầu để trở thành nhân viên kế toán thuế.

   3 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

 • Mô tả công việc nhân viên Kế toán công nợ

  Hãy tham khảo Mô tả công việc nhân viên Kế toán công nợ dưới đây giúp người tham khảo biết thêm về trách nhiệm, quyền hạn, các mối liên hệ công tác và tiêu chuẩn yêu cầu để trở thành kế toán công nợ.

   4 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

 • Mô tả công việc Kế toán TSCĐ - XDCB

  Mô tả công việc Kế toán TSCĐ - XDCB dưới đây trình bày về trách nhiệm, quyền hạn, các mối quan hệ, và tiêu chuẩn yêu cầu trở thành kế toán tài sản cố định - Xây dựng cơ bản.

   2 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

 • Mô tả công việc Kế toán trưởng

  Dưới đây là tài liệu Mô tả công việc Kế toán trưởng trình bày về trách nhiệm, quyền hạn và mối liên hệ công tác của một kế toán trưởng của cơ quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

 • Mô tả công việc Kế toán tổng hợp

  Dưới đây là Mô tả công việc Kế toán tổng hợp giới thiệu đến người tham khảo trách nhiệm của một người kế toán tổng hợp, các tiêu chuẩn có thể trở thành một kế toán tổng hợp giỏi.

   3 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

 • Mô tả công việc Kế toán kho

  Mô tả công việc Kế toán kho dưới đây trình bày về trách nhiệm của một, các mối quan hệ - quyền hạn và các tiêu chuẩn yêu cầu để trở thành kế toán kho. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

 • Mô tả công việc chức danh Trưởng phòng tài vụ

  Mô tả công việc chức danh Trưởng phòng tài vụ dưới đây trình bày về trách nhiệm, quyền hạn, mối liên hệ công tác của một trưởng phòng tài vụ. Mời các bạn tham khảo để biết thêm về công việc kế toán.

   3 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

 • Mô tả công việc Kế toán thanh toán

  Khi nhắc đến kế toán thanh toán là làm gì chúng ta sẽ phải nghĩ đến đầu tiên đó là những khoản Thu – Chi thực tế trong doanh nghiệp. Nếu bạn nào đã từng làm kế toán công nợ thì sẽ bắt nhịp rất nhanh với công việc kế toán thanh toán này. Dưới đây là tài liệu Mô tả công việc Kế toán thanh toán giúp các bạn biết công việc của một nhân viên kế toán thanh toán phải làm những...

   2 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật