• Một vài nhận xét so sánh về quản lý trường Đại học ở...

  Một vài nhận xét so sánh về quản lý trường Đại học ở Hoa kỳ và ở Việt nam là bài viết được lấy từ kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục so sánh lần 1: Phát triển giáo dục so sánh ở Việt Nam trình bày tổng quan việc quản lý các trường đại học ở Mỹ là một chủ đề phức tạp, vì sự đa dạng trong chính sách của liên bang, của từng bang, từng địa phương. Nước Mỹ không có...

   274 p caodangnghe 20/09/2014 41 1

 • Quy luật kiểu dáng trong thiết kế logo

  Một logo là sự kết hợp giữa biểu tượng trực quan của nhãn hiệu với cái tên của nhãn hiệu được sắp đặt theo một kiểu rõ ràng. Logo có đủ mọi kiểu dáng. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p caodangnghe 18/09/2014 42 1

 • Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011

  Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng - Kế toán, Kiểm toán - Công nghệ thông tin.

   239 p caodangnghe 20/09/2014 43 1

 • Đề cương (chỉnh sửa) hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát...

  Xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực là việc làm mới nên trong quá trình triển khai, không tránh khỏi những khó khăn nhất định, đặc biệt là hệ thống số liệu và cách tiếp cận, cách thức tổ chức xây dựng Quy hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương (chỉnh sửa) hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực cấp tỉnh/thành phố giai đoạn 2011 - 2020 để nắm bắt nội dung chi...

   40 p caodangnghe 16/09/2014 7 0

 • Quyết định số 118/QĐ-UBND.HC năm 2011

  Quyết định số 118/QĐ-UBND.HC năm 2011 về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2011 - 2020.

   7 p caodangnghe 16/09/2014 6 0

 • Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam là gì?

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh: Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập Quốc tế.

   3 p caodangnghe 17/09/2014 7 0

 • Quyết định số 711/QĐ-TTg năm 2012

  Quyết định số 711/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 trình bày nội dung về tình hình giáo dục việt nam giai đoạn 2001 - 2010, bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta giai đoạn 2011-2020, các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, tổ chức thực hiện chiến lược.

   28 p caodangnghe 17/09/2014 9 0

 • Dự thảo: Công bố cam kết chất lượng chuẩn đầu ra đối...

  Dự thảo: Công bố cam kết chất lượng chuẩn đầu ra đối với sinh viên ĐH trường ĐH Lạc Hồng đối với ngành Tài chính - Ngân hàng trinh bày về kiến thức chung, kiến thức ngành tài chính doanh nghiệp, kiến thức ngành ngân hàng, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm,... Mời các bạn tham khảo.

   9 p caodangnghe 18/09/2014 13 0

 • Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh

  Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh trang bị các kiến thức về giới thiệu ma trận BCG, mục tiêu chính ma trận BCG, gỉai thích ma trận BCG, các chiến lược trong ma trận BCG, ý nghĩa ma trận BCG. Mời các bạn tham khảo.

   10 p caodangnghe 18/09/2014 24 0

 • Đặt mục tiêu cho tổ chức

  Không tổ chức nào có thể duy trì hoạt động nếu lãnh đạo không đặt ra các mục tiêu để hướng đến. Mục tiêu quá dễ dàng đạt được, hoặc mục tiêu quá tầm với đều mang lại những "tác dụng phụ" ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ và sự quyết tâm của nhân viên.

   2 p caodangnghe 19/09/2014 40 0

 • Phụ lục 20 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 20 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nuôi tôm thẻ chân trắng được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nuôi tôm thẻ chân trắng cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 19 0

 • Phụ lục 39 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 39 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật