• Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho học viên lớp TOT

  Mời các bạn cùng tham khảo Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho học viên lớp TOT trình bày về các kiến thức - kỹ năng và phương pháp - tiếp thu được qua lớp tập huấn, cảm tưởng và đề xuất sau khi tham dự lớp tập huấn.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bảng hỏi đánh giá trước tập huấn - Thực hiện trong ngày...

  Bảng hỏi đánh giá trước tập huấn - Thực hiện trong ngày đầu tập huấn trình bày về thông tin chung, thông tin về lớp tập huấn, thông tin về rau bản địa, phương pháp tập huấn.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 10 0

 • Bảng hỏi đánh giá tác động - Dành cho học viên lớp tập huấn

  Bảng hỏi đánh giá tác động - Dành cho học viên lớp tập huấn Áp dụng các kiến thức - kỹ năng đã học vào công việc hàng ngày của gia đình, áp dụng các kiến thức - kỹ năng và phương pháp để tập huấn cho nông dân.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 30 0

 • Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp...

  Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp tập huấn TOT dưới đây trình bày về Phương pháp tập huấn và phản hồi về chất lượng của các bộ tài liệu tập huấn.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 10 0

 • Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp...

  Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp tập huấn trình bày về các phương pháp tập huấn, phản hồi về chất lượng của các bộ tài liệu tập huấn. Mời các bạn tham khảo.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 4 0

 • Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho học viên lớp tập...

  Mời các bạn tham khảo Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho học viên lớp tập huấn trình bày về các kiến thức - kỹ năng và phương pháp tiếp thu được qua lớp tập huấn, cảm tưởng và đề xuất sau khi tham dự lớp tập huấn.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 4 0

 • Gợi ý đánh giá tập huấn: Dự án “Nâng cao vai trò của phụ...

  Gợi ý đánh giá tập huấn: Dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa giữa Việt Nam và Australia" mục đích của dự án là giúp phụ nữ nông dân đưa được các sản phẩm rau bản địa ra thị trường có hiệu quả hơn, đưa được những loại rau an toàn với chất lượng cao ra thị trường bằng cách cải tiến phương pháp trồng và quản lý...

   11 p caodangnghe 17/10/2018 18 0

 • Walking the bush food trail – using Australian Indigenous Vegetables to...

  Trial aspects of the FBS model with a non-traditional group– help identify gaps in the Vietnamese model Test the use of an indigenous vegetable as a tool for engagement & learning for Aboriginal women Test potential participatory activities e.g. community mapping Increase capacity of Aboriginal women & youth in production horticulture. Invite your reference.

   13 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán...

  Mục tiêu của Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán mận Tam hoa là tìm ra phương thức trồng xen canh hợp lý giữa rau bản địa và cây mận tam hoa vừa đảm bảo được sinh trưởng, năng suất của cây mận tam hoa. Đồng thời đưa ra được khung thời gian trồng xen canh hiệu quả nhất.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 34 0

 • Production Snapshot 5: Integrating indigenous vegetables into a plum based...

  To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees presented below targets To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 32 0

 • Production Snapshot 4: Challenges with propagation of bo khai

  It is difficult to collect seeds from forests for propagation as bo khai often climb on big trees and fallen seed is often eaten. Farmer practice is to grow from thick hardwood cuttings (3-5cm) but they have a low success rate Bo khai plants propagated from cuttings grow faster and take less time from establishment to first harvest. Propagation is needed to provide enough planting materials for semi-commercial production. Invite you to consult.

   25 p caodangnghe 17/10/2018 21 0

 • Production Snapshot 3: Moving from collection to semi-commercial production...

  Production Snapshot 3: Moving from collection to semi-commercial production of muop dang presented the characteristics of bitter melon , which grow , process large bitter gourd , harvest and process the sale price of this bitter gourd electric discharge . Invite your reference .

   17 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật