• Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân...

    Dưới đây là Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích vá đánh giá dự án - PGS.TS. Võ Thành Hưng trình bày nội dung về giá trị thời gian và tính toán giá trị thời gian tiền, tỉ suất hoàn vốn nội bộ, giá trị hiện tại ròng.

     10 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật