• Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Nội dung Bài giảng Kế toán tài chính 2 gồm 4 chương trình bày các kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p caodangnghe 14/10/2014 13 0

 • Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright - Bái 6: Phân tích tài...

  Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright - Bái 6: Phân tích tài chính nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch ñịnh hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc xong bài này bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng...

   34 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Overseas Development Administration

  Management of overseas development presented Towards a new Approach to cost-benefit analysis, The comparative education literature, The educational effectiveness literature, Criticisms of CBA in third world countries, Some cost-benefit results, Other techniques in educational planning, An alternative approach to rates-of-return.

   65 p caodangnghe 15/10/2014 34 0

 • Chuyên đề 4: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao

  Mời các bạn cùng tham khảo Chuyên đề 4: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao dưới đây trình bày về một số quy định chung của luật kế toán và các văn bản hướng dẫn luật kế toán, kế toán các yếu tố của báo cáo tài chính, một số nội dung về kế toán quản trị.

   177 p caodangnghe 14/10/2014 10 0

 • Phân tích tài chính

  Tài liệu Phân tích tài chính giúp người tham khảo đọc hiểu các báo cáo tài chính, phân tích sức khỏe tài chính của hợp tác xã bằng việc sử dụng các tỷ số tài chính, mở rộng tần nhìn bằng cách đối chiếu các tỷ số tài chính các hợp tác xã khác hoạt động trong cùng lĩnh vực.

   16 p caodangnghe 15/10/2014 24 0

 • A New Mechanism for the Free-rider Problem

  In proposing the mechanisms described in this paper we are motivated by public goods in modern communication and computation systems. Consider for example a large distributed database, containing information available to all users, without exclusion. Each user contributes towards the building / maintenance of this database, either in direct monetary terms or through contributed storage resources. Please refer to the documentation A New Mechanism for the Free-rider Problem.

   6 p caodangnghe 15/10/2014 49 0

 • Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong...

  Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp trình bày về sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, phân loại và tính giá nguyên vật liệu, hạch toán kế toán chi tiết nguyên vật liệu, hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho, hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán...

   19 p caodangnghe 14/10/2014 21 0

 • Phân tích tài chính dự án

  Nội dung của Phân tích tài chính dự án trình bày về việc xác định dòng tiền dự án chủ sở hữu, phân tích ảnh hưởng của khấu hao, phân tích ảnh hưởng lãi vay, phân tích ảnh hưởng lạm phát

   34 p caodangnghe 15/10/2014 24 0

 • World economic outlook

  The IMF's October 2007 World Economic Outlook (WEO) briefly outlines what is known about the science of climate change, to set the scene for a review of its economic impact. It also discusses adaptation policies, to reduce the damage from climate change, and mitigation policies, to limit the emissions that cause it. The April 2008 WEO will explore these issues in greater depth. Invite you to consult the documentation World economic outlook to capture details.

   6 p caodangnghe 15/10/2014 50 0

 • Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản...

  Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp trình bày về đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp.

   2 p caodangnghe 14/10/2014 25 0

 • Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty...

  Việc phân tích tình hình TSCĐ để có biện pháp triệt để về số lượng, thời gian và công suất của máy móc, thiết bị và TSCĐ khác là 1 vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần du lịch và thương mại Đông Nam Á để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Lobbyist registration, expenditure and responsibility in City of Peoria

  A Lobbyist shall register prior to lobbying or within ten calendar days after first lobbying. Reregistration must be done annually in the January following the first full calendar year after initial registration. Lobbyists are required to list the name and business address of all persons that pay them to lobby and on whos e behalf lobbying is performed.

   2 p caodangnghe 15/10/2014 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật