• Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 - GV: Huỳnh...

  Hãy tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 8: Văn hóa trong tổ chức để giúp bạn nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức; các đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức; phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức; nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn hóa tổ chức.

   17 p caodangnghe 31/12/2018 42 1

 • Bài giảng Một số nội dung cơ bản trong thanh tra hoạt động...

  Bài giảng Một số nội dung cơ bản trong thanh tra hoạt động dạy nghề trình bày nội dung tổ chức và hoạt động của thanh tra trong lĩnh vực dạy nghề như tại sao cần thanh tra dạy nghề? Ai thanh tra? Thanh tra ai? Thanh tra nội dung gì?... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 11 0

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị...

  Tham khảo Bài giảng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 73/2006/NĐ-CP sau đây về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 12 0

 • Bài giảng Thanh tra quản lý đào tạo nghề và một số sai...

  Bài giảng Thanh tra quản lý đào tạo nghề và một số sai phạm thường gặp có nội dung trình bày các công việc của một Thanh tra quản lý đào tạo nghề và các sai phạm thường gặp trong công tác thanh tra. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   13 p caodangnghe 11/09/2018 10 0

 • Bài giảng Một số nội dung về thanh tra công tác giáo viên

  Bài giảng Một số nội dung về thanh tra công tác giáo viên có nội dung trình bày tiêu chuẩn, chuẩn trình độ đối với giáo viên dạy nghề, chức năng của giáo viên dạy nghề, nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề và các nội dung khác.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Bài giảng Thanh tra việc thực hiện dự án nâng cao năng lực...

  Bài giảng Thanh tra việc thực hiện dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề trình bày một số nội dung cơ bản của dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề"; một số quy định cơ bản về quản lý, điều hành Dự án; thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện dự án cùng các nội dung khác.

   11 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Bài thuyết trình: Nghị định số 73/2006/NĐ-CP

  Bài thuyết trình: Nghị định số 73/2006/NĐ-CP trình bày một số nội dung cơ bản của Nghị định số 73/2006/NĐ-CP, căn cứ xác định một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

   2 p caodangnghe 11/09/2018 21 0

 • Bài báo cáo: Dự thảo đề cương Chiến lược phát triển Hội...

  Bài báo cáo: Dự thảo đề cương Chiến lược phát triển Hội Phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 trình bày một số nội dung chính về quan điểm gốc, thiên chức phụ nữ - quyền lực tự nhiên, vai trò phụ nữ - quyền lực xã hội, trách nhiệm phụ nữ - quyền lực thị trường,...

   29 p caodangnghe 11/09/2018 18 0

 • Bài thuyết trình về Thanh tra dạy nghề

  Bài thuyết trình về Thanh tra dạy nghề có nội dung trình bày các chức vụ thanh tra ở các bộ phận khác nhau, nhiệm vụ của thanh tra dạy nghề, mối quan hệ công tác của Tổng cục dạy nghề.

   3 p caodangnghe 11/09/2018 21 0

 • Bài báo cáo: Định hướng phát triển dạy nghề giai đoạn 2011...

  Định hướng phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 có nội dung trình bày các lý do đổi mới, phân tích hiện trạng dạy nghề ở Việt Nam, kinh nghiệm dạy nghề ở một số nước, nội dung cần đổi mới và các đề xuất kiến nghị.

   48 p caodangnghe 11/09/2018 18 0

 • Báo cáo chuyên đề: Luật giáo dục - Luật dạy nghề

  Báo cáo chuyên đề: Luật giáo dục - Luật dạy nghề trình bày các nội dung cơ bản trong Luật giáo dục và Luật dạy nghề, thảo luận một số vấn đề liên quan đến Giáo dục – dạy nghề.

   39 p caodangnghe 11/09/2018 19 0

 • Thực trạng số lượng các cơ sở dạy nghề tính đến 30/9/2006

  Cùng tham khảo bảng biểu dưới đây để hiểu rõ hơn về thực trạng số lượng các cơ sở dạy nghề tính đến 30/9/2006 trích từ Báo cáo thống kê của Tổng cục Dạy nghề cuối năm 2006.

   1 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật