• Ebook Kỹ năng mềm

    Ebook Kỹ năng mềm với 10 nội dung chình trình bày về 6 chiếc nón tư duy, giới thiệu kỹ thuật tư duy 5W1H, giới thiệu kỹ thuật phân tích Swot, giảng dạy và học tập với công cụ bản đồ tư duy, huấn luyện kỹ năng hợp tác để thành công, những chỉ dẫn giúp người học tham gia giờ học thảo luận hiệu quả,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     40 p caodangnghe 17/09/2014 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật