• Công văn số 4055/BKHĐT-PTDN

  Công văn số 4055/BKHĐT-PTDN năm 2019 về khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Hồ sơ thầu - Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí...

  Hồ sơ thầu - Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí – nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô trình bày về yêu cầu thủ tục đấu thầu, biểu mẫu đấu thầu, yêu cầu về cung cấp, yêu cầu về hợp đồng.

   108 p caodangnghe 18/10/2018 32 0

 • Tờ trình Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm...

  Tờ trình Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm trang thiết bị năm 2008 trình bày về cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải đầu tư, tổng dự toán, hiệu quả của dự án, quy mô nội dung đầu tư.

   21 p caodangnghe 18/10/2018 18 0

 • Quyết định Phê duyệt kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị...

  Quyết định Phê duyệt kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí – nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô năm 2008 của trung tâm dạy nghề Định Quán.

   3 p caodangnghe 18/10/2018 20 0

 • Mẫu Biên bản xét chọn nhà thầu

  Mẫu Biên bản xét chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí, nông nghiệp, sửa chữa xe ôtô năm 2008 trình bày về kinh nghiệm nhà thầu, năng lực nhân sự, nhân lực tài chính của nhà thầu,... Mời các bạn tham khảo.

   10 p caodangnghe 18/10/2018 21 0

 • Mẫu Biên bản mở thầu

  Mẫu Biên bản mở thầu về Gói thầu: mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí - nông nghiệp Sửa chữa xe ôtô năm 2008.

   3 p caodangnghe 18/10/2018 20 0

 • Mẫu Biên bản đóng thầu

  Mẫu Biên bản đóng thầu dưới đây trình bày về Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí - nông nghiệp Sửa chữa xe ô tô năm 2008.

   1 p caodangnghe 18/10/2018 22 0

 • Mẫu Thư mời thầu

  Mẫu Thư mời thầu dưới đây trình bày về nơi tổ chức đấu thầu, hồ sơ đấu thầu, thời gian đấu thầu,... Mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • Quyết định Thành lập hội đồng đấu thầu, chào hàng cạnh...

  Quyết định Thành lập hội đồng đấu thầu, chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí - nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô năm 2008.

   2 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • Tờ trình Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm...

  Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm trang thiết bị năm 2008. Mục tiêu của dự án này hằm đắp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật ,tạo điều kiện cho người lao động có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập.Kết hợp đào tạo nghề ngắn hạn để giải quyết việc làm tại chổ với đào tạo nghề dài hạn cung cấp đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cho...

   25 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Tờ trình

  Tờ trình về việc Xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu với gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2008, địa điểm: TT Định Quán – huyện định Quán.

   1 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật