• Shadow Pricing in Cost-Benefit Analysis

  A sound development plan entails a great deal of knowledge and skill about actual and potential projects. In a less developed economy, the allocation of factors on the basis of market prices is imperfect because there exists fundamental disequilibria in the economy.

   4 p caodangnghe 15/10/2018 39 0

 • World economic outlook

  The IMF's October 2007 World Economic Outlook (WEO) briefly outlines what is known about the science of climate change, to set the scene for a review of its economic impact. It also discusses adaptation policies, to reduce the damage from climate change, and mitigation policies, to limit the emissions that cause it. The April 2008 WEO will explore these issues in greater depth. Invite you to consult the documentation World economic outlook to capture details.

   6 p caodangnghe 15/10/2018 50 0

 • Chuyên đề 4: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao

  Mời các bạn cùng tham khảo Chuyên đề 4: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao dưới đây trình bày về một số quy định chung của luật kế toán và các văn bản hướng dẫn luật kế toán, kế toán các yếu tố của báo cáo tài chính, một số nội dung về kế toán quản trị.

   177 p caodangnghe 14/10/2018 10 0

 • Giáo trình Kế toán thực hành

  Giáo trình Kế toán thực hành gồm 6 chương trình bày các kiến thức về bản chất và đối tượng hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh, phương pháp tổng hợp - Cân đối kế toán.

   137 p caodangnghe 14/10/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật