• Phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị của doanh nghiệp

    Phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị của doanh nghiệp giới thiệu về phần mềm AssetManage Standard 2009 (AM). Đây là một sản phẩm phần mềm chuyên phục vụ công tác quản lý tài sản cố định & công cụ dành cho các đơn vị doanh nghiệp vừa và lớn có hàng ngàn tài sản & trang thiết bị đặt tại nhiều chi nhánh. Tam khảo tài liệu sau đây để hiểu cách sử dụng phần mềm trên.

     6 p caodangnghe 25/09/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật