• Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở...

  Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở Việt Nam dưới đây với mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận về pháp luật giáo dục đại học và hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học, đề xuất các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học. Phân tích, đánh giá các ưu điểm và hạn chế của pháp luật về giáo dục đại học trong thời gian qua.

   40 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Tiểu luận môn học: Ứng dụng lý thuyết hoạt động thiết...

  Tiểu luận môn học: Ứng dụng lý thuyết hoạt động thiết kế bài giảng Chăm sóc heo trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng thiết kế bài giảng môn học chăm sóc heo của trung tâm dạy nghề định quán hiện nay, thiết kế bài giảng môn chăm sóc heo.

   21 p caodangnghe 16/09/2014 20 0

 • Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum

  Mục tiêu của bài Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum là hệ thống lý thuyết về phân tích nghề trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, mô tả một quá trình phân tích nghề theo phương pháp Dacum, trình bày các ứng dụng phân tích nghề Dacum đã đạt được và hướng sẽ phát triển trong tương lai.

   42 p caodangnghe 15/09/2014 20 0

 • Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những...

  Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay có mục đích thông qua tìm hiểu lịch sử giáo dục nghề nghiệp qua các giai đoạn lịch sử, rút ra một số bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đánh giá thực trạng công tác dạy nghề và đóng...

   102 p caodangnghe 15/09/2014 8 0

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam - GVHD: TS. Võ Thị Thanh...

  Mục tiêu của bài Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam nêu một số khái niệm giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm các loại truyền nghề qua từng thời kỳ, những bài học tích cực và tiêu cực về giáo dục nghề nghiệp của từng thời kỳ, thực trạng và giải pháp giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay. Mời các bạn đón đọc.

   31 p caodangnghe 15/09/2014 25 0

 • Tiểu luận: Khảo sát bộ phận đào tạo công ty Donagamex

  Bài tiểu luận Đào tạo và phát triển vời đề tài Khảo sát bộ phận đào tạo Donagamex trình bày tổng quan về công ty may Đồng Nai, cơ cấu tổ chức - đơn vị trực thuộc công ty, cơ cấu thiết bị máy móc, quá trình sản xuất ở công ty, quy trình công nghệ sản xuất. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 11/09/2014 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật