• Quyết định 345/2020/QĐ-BTC

  Quyết định 345/2020/QĐ-BTC Phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

   10 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn...

  Mời các bạn cùng tham khảo Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp - ĐH Công nghiệp Hà Nội trình bày về bài tập về nghiệp vụ, bảng chứng từ ghi sổ, lập bảng cân đối tài khoản, hướng dẫn lập tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   118 p caodangnghe 15/10/2018 39 0

 • Hệ thống tài khoản kế toán

  Hệ thống tài khoản kế toán dưới đây giới thiệu đến người tham khảo nội dung kết cấu, các phương pháp ghi chép tài khoản kế toán, các loại tài khoản kế toán, chỉ số các tài khoản kế toán.

   757 p caodangnghe 15/10/2018 38 0

 • Bài tập thực hành Kế toán hành chính sự nghiệp

  Dưới đây là Bài tập thực hành Kế toán hành chính sự nghiệp trình bày các bài tập về nghiệp vụ tài chính phát sinh, chứng từ ghi sổ, hướng dẫn ghi sổ chi phí trả trước. Mời các bạn tham khảo.

   119 p caodangnghe 15/10/2018 39 0

 • Shadow Pricing in Cost-Benefit Analysis

  A sound development plan entails a great deal of knowledge and skill about actual and potential projects. In a less developed economy, the allocation of factors on the basis of market prices is imperfect because there exists fundamental disequilibria in the economy.

   4 p caodangnghe 15/10/2018 39 0

 • World economic outlook

  The IMF's October 2007 World Economic Outlook (WEO) briefly outlines what is known about the science of climate change, to set the scene for a review of its economic impact. It also discusses adaptation policies, to reduce the damage from climate change, and mitigation policies, to limit the emissions that cause it. The April 2008 WEO will explore these issues in greater depth. Invite you to consult the documentation World economic outlook to capture details.

   6 p caodangnghe 15/10/2018 50 0

 • Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các...

  Mời các bạn cùng tham khảo Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các thước đo chi phí huy động vốn - ThS. Đặng Thị Ngọc Lan trình bày về Chi phí bình quân gia quyền theo phương pháp nguyên giá, chi phí huy động vốn biên, chi phí dự kiến bình quân gia quyền.

   6 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008

  Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010.

   17 p caodangnghe 15/10/2018 28 0

 • Thông tư 159/2010/TT-BTC năm 2010

  Thông tư 159/2010/TT-BTC năm 2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

   10 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Phần mềm quản lý học phí trường Đại học, Cao đẳng, Trung...

  Phần mềm quản lý học phí trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp - Dạy nghề trình bày các nội dung chính về: Giao diện chức năng, quản lý thông tin các khoản học phí và các khoản thu khác, quản lý thông tin khóa học và lớp học, quản lý thông tin sinh viên, quản lý thông tin học phí học sinh, quản lý thông tin khoản thu khác của sinh viên.

   7 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp...

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trình bày nội dung về vấn đề tài trợ cho đầu tư, toàn bộ các nguồn tài trợ khác nhau hiện có tại Việt Nam.

   8 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu...

  Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng gồm 3 phần. Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp. Phần II: Tình hình thực tế hạch toán tiêu thụ và phân tích kết...

   57 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật