• Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép -...

  Nội dung Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép trình bày về tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 14/10/2018 24 0

 • Phân tích tài chính dự án

  Nội dung của Phân tích tài chính dự án trình bày về việc xác định dòng tiền dự án chủ sở hữu, phân tích ảnh hưởng của khấu hao, phân tích ảnh hưởng lãi vay, phân tích ảnh hưởng lạm phát

   34 p caodangnghe 15/10/2018 24 0

 • Báo cáo phân tích cổ phiếu: Bánh kẹo Hải Hà

  Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian qua là tập trung toàn bộ nhân lực cho khâu tiêu thụ và chi phí quảng cáo tiếp thị đối với dòng sản phẩm bánh mềm cao cấp phủ socola và bánh mỳ công nghiệp nhằm nâng cao doanh số cũng như thương hiệu HAIHACO (HHC). Hãy tham khảo Báo cáo phân tích cổ phiếu: Bánh kẹo Hải Hà để hiểu rõ hơn về phương hướng hoạt động của công ty.

   4 p caodangnghe 15/10/2018 25 0

 • Quản trị rủi ro tài chính

  Dưới đây là tài liệu về Quản trị rủi ro tài chính trình bày về các công cụ phát sinh tài chính, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam, nguyên nhân hạn chế mức độ phát triển thị công cụ trường tài chính,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.

   33 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Chỉ tiêu phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp

  Chỉ tiêu phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp dưới đây trình bày các nội dung chính về khả năng thanh toán ngắn hạn, chỉ tiêu tài chính với hoạt động kinh doanh, các chỉ số đòn bẩy tài chính, khả năng sinh lợi, các chỉ số giá trị thị trường.

   6 p caodangnghe 14/10/2018 6 0

 • Đánh giá việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định...

  Báo cáo tài chính hợp nhất có vai trò cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là cung cấp thông tin cho cổ đông của công ty mẹ. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy được bức tranh và quá trình hoạt động cho cả tập đoàn. Mời các bạn tham khảo Đánh giá việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam để biết thêm nội dung chi tiết.

   36 p caodangnghe 14/10/2018 8 0

 • Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ...

  Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 1 giới thiệu cơ sở của hệ thống GDĐT nghề ở nhiều quốc gia khác nhau, nghiên cứu tình huống và dẫn chứng điển hình tốt về hệ thống quản lý tài chính và các loại hình sản phẩm, dịch vụ GDĐT nghề khác nhau.

   256 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính dưới đây với 2 bài trình bày về phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo luân chuyển tiền. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   48 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

 • Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn...

  Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn thực hiện trình bày về các hệ thống giáo dục đào tạo nghề, các hệ thống tài chính, tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 15/10/2018 24 0

 • Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ...

  Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 2 với mục đích đưa ra những hướng dẫn chung, các tổ chức có thể điều chình cho phù hợp với nhu cầu tổ chức phù hợp với tính chất chi phí.

   203 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Hướng dẫn thẩm định tư cách khách hàng, phân tích tài chính...

  Mục đích của việc thẩm định khách hàng và phương án vay vốn là đánh giá khả năng hoàn vốn vay cho Ngân hàng trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá một cách toàn diện chính xác về khách hàng. Mời các bạn tham khảo.

   7 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

 • Lobbying Transparency and Ethics Act

  Lobbying Transparency and Ethics Act The purpose of this bill is to foster transparency in the lobbying of public office holders and to ensure that lobbying activ ities are properly conducted. The bill further provides that certain information concerning lobbyists and their activities will be entered and kept up to date in a public registry, notabl y information as to the subject-matter of lobbying activities. A Lobbyists Regi strar will be designated to keep the registry of lobbyists.

   20 p caodangnghe 15/10/2018 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật