• Bài giảng Chuyên đề 2: Quản lý nhà nước về giáo dục và...

  Bài giảng Chuyên đề 2: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, những quan điểm chỉ đạo về sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - ĐH KHXH&NV Hà Nội

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương nhằm cung cấp hệ thống tri thức căn bản, có tính lý luận chung về quản lý. Kết cấu bài giảng gồm 3 phần, trình bày tổng quan về Khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quy trình quản lý.

   187 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý

  Bài giảng Tâm lý học quản lý trình bày các khái niệm cơ bản của tâm lý học và tâm lý học quản lý; cá nhân là chủ thể và khách thể của quản lý; tập thể lao động - khách thể của quản lý; hoạt động và hoạt động quản lý trong giáo dục, những yếu tố tâm lý của người quản lý giáo dục để thành công trong quản lý.

   122 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Bài giảng Chương II: Giáo dục và sự hình thành nhân cách - ĐH...

  Bài giảng sau đây trình bày các vấn đề về giáo dục và tác động của giáo dục đối với sự hình thành nhân cách cá nhân. Các bài tập được lồng vào bài giảng nhằm giúp học viên tư duy, giải quyết vấn đề giúp học viên hiểu bài và nhớ bài tốt hơn.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Bài giảng Chương II: Nhân cách và sự hình thành nhân cách -...

  Bài giảng Chương II: Nhân cách và sự hình thành nhân cách do GV. Phạm Quỳnh Trang biên soạn trình bài các khái niệm về nhân cách, những yếu tố tác động đến nhân cách và vai trò của giáo dục đến sự hình thành nhân cách.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 6 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục

  Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục nhằm mục tiêu giúp học viên có hiểu biết khái quát về quản lý và quản lý trong trường học, đổi mới tư duy quản lý các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của trường học trong xã hội có nhiều thay đổi.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Bài giảng Kịch bản hình ảnh: Bài 3 - Vải sợi thiên nhiên...

  Bài giảng Kịch bản hình ảnh: Bài 3 - Vải sợi thiên nhiên gốc thực vật (môn học Vật liệu may) sau đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin hữu ích về môn học. Tham khảo nội dung bài giảng bổ sung các thông tin hữu ích cho bản thân.

   8 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Bài giảng Chuyên đề 2: Quản lý nhà nước về giáo dục đào...

  Bài giảng Chuyên đề 2: Quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo do TS. Ngô Phan Anh Tuấn thực hiện trình bày những vấn đề cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, những quan điểm chỉ đạo về sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

   22 p caodangnghe 11/11/2018 9 0

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý

  Bài giảng Tâm lý học quản lý có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về tâm lý học, khái niệm về tâm lý người, các hình thức phản ánh tâm lý; các nội dung cơ bản của tâm lý học quản lý; cá nhân chủ thể và khách thể quản lý;... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 3 0

 • Bài giảng Giáo dục học - Nguyễn Đức Thanh

  Bài giảng Giáo dục học của tác giả Nguyễn Đức Thanh trình bày những vấn đề chung về giáo dục học như giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục toàn diện,... Mời các bạn tham khảo.

   74 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật