• Thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn

  Thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn trình bày về các mô hình dạy nghề vùng chuyên canh chuyên con, các làng nghề. Mời các bạn đón đọc.

   3 p caodangnghe 10/09/2014 23 0

 • Mô hình dạy học

  Mô hình dạy học trình bày quá trình dạy học dưới góc độ lý thuyết hoạt động, nghiên cứu về hoạt động dạy học, giao tiếp và việc tổ chức hoạt động dạy - học. Mời các bạn đón đọc.

   6 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Mô hình dạy học giải quyết tình huống có vấn đề

  Mô hình dạy học giải quyết tình huống có vấn đề là phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tạo ra tình huống có vấn đề, điều khiển người học phát hiện vấn đề, tự giác, tích cực hoạt động giải quyết tình huống, thông qua đó lĩnh hội tri thức, phát triển kỹ năng và đạt được các mục đích dạy học khác.

   4 p caodangnghe 10/09/2014 20 0

 • Dạy học khám phá

  Dạy học khám phá giúp người tham khảo hiểu bản chất dạy học khám phá và những tích cực của PPDH này, xác định vai trò hoạt động của giáo viên và học sinh trong dạy học khám phá, vận dụng dạy học khám phá trong một số bài giảng cụ thể trong chương trình sinh học.

   4 p caodangnghe 10/09/2014 22 0

 • Mô hình dạy học: Mô hình dạy học lấy học viên làm trung...

  Mời các bạn cùng tham khảo Mô hình dạy học: Mô hình dạy học lấy học viên làm trung tâm và mô hình dạy học theo kiểu khám phá trình bày nội dung về các khái niệm dạy học hướng vào người học, nguyên nhân tất yếu để chuyển đổi từ mô hình dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm, so sánh mô hình dạy học lấy giáo viên làm trung tâm và mô...

   12 p caodangnghe 10/09/2014 17 0

 • Dạy học dưới góc độ của lý thuyết hoạt động

  Dạy học dưới góc độ của lý thuyết hoạt động trình bày các kiến thức về khái niệm hoạt động, cấu trúc của hoạt động, các dạng của hoạt động, tâm lý học về hoạt động dạy học, giao tiếp trong quá trình dạy học. Mời các bạn đón đọc.

   6 p caodangnghe 10/09/2014 17 0

 • Đào tạo nghề theo năng lực thực hiện

  Đào tạo nghề theo năng lực thực hiện trình bày nội dung về khái niệm năng lực thực hiện, khái niệm kỹ năng cốt lõi, đặc điểm về tổ chức quá trình dạy học, sự khác nhau giữa đào tạo theo năng lực thực hiện và đào tạo theo truyền thống.

   10 p caodangnghe 10/09/2014 12 0

 • Hướng dẫn viết đề cương, đề tài nghiên cứu

  Hướng dẫn viết đề cương/đề tài nghiên cứu gồm mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phương pháp nghiên cứu, đặt vấn đề, tổng quan về rài liệu. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung chi tiết.

   6 p caodangnghe 05/09/2014 18 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Ngô Phan Anh Tuấn

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Ngô Phan Anh Tuấn nhiên cứu về đề tài: Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các Trường Cao đẳng và Trung cấp nghề ở tỉnh Đồng Nai trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các trường CĐN và TCN tỉnh...

   104 p caodangnghe 04/08/2014 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật