• Chương trình khung Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình...

  Chương trình khung Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ Trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ Cao đẳng nghề được ban hành kèm theo Thông tư số 19./2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 /7./2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giúp người tham khảo có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục nghề nghiệp, có năng lực sư phạm dạy nghề; Vận dụng được những kiến thức...

   13 p caodangnghe 20/09/2014 29 0

 • Phát triển chương trình đào tạo - PGS.TS Trần Khánh Đức

  Thực trạng lạc hậu về chương trình đào tạo có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân rất cơ bản là công tác nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển chương trình đào tạo trong nhiều năm qua chưa được quan tâm đúng mức, việc thiết kế chương trình đào tạo ở các cấp còn nặng về kinh nghiệm, thiếu đội ngũ chuyên gia có nghề và làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực quan trọng này. Mời...

   39 p caodangnghe 19/09/2014 31 0

 • Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH năm 2010

  Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH năm 2010 Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp.

   9 p caodangnghe 19/09/2014 28 0

 • Định hướng đào tạo nghề công tác xã hội trong tổng thể...

  Định hướng đào tạo nghề công tác xã hội trong tổng thể phát triển dạy nghề của Việt Nam trình bày nội dung về thực trạng hệ thống dạy nghề Việt Nam, định hướng phát triển đào tạo nghề công tác xã hội đến 2015. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 19/09/2014 22 0

 • Câu hỏi ôn tập môn Phát triển chương trình đào tạo nghề -...

  Dưới đây là 12 Câu hỏi ôn tập môn Phát triển chương trình đào tạo nghề - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trình bày các kiến thức về quy trình phát triển chương trình đào tạo nghề, chương trình đào tạo, cấu trúc chương trình đào tạo theo mô đun, đào tạo theo năng lực.

   1 p caodangnghe 19/09/2014 21 0

 • Quyết định số 1549 /QĐ-BNN-TCCB năm 2011

  Quyết định số 1549 /QĐ-BNN-TCCB năm 2011 phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

   4 p caodangnghe 19/09/2014 27 0

 • Phụ lục 41 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 41 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sửa chữa bơm điện được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sửa chữa bơm điện cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 20 0

 • Phụ lục 40 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 40 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Quản lý công trình thủy nông được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Quản lý công trình thủy nông cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 34 0

 • Phụ lục 39 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 39 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 19 0

 • Phụ lục 38 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 38 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nuôi và phòng trị bệnh lợn được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nuôi và phòng trị bệnh lợn cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 21 0

 • Phụ lục 37 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 37 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng hoa lan được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Trồng hoa lan cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 29 0

 • Phụ lục 36 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 36 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Vi nhân giống hoa được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Vi nhân giống hoa cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật